ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για τρέχουσες προσφορές σε

  • Φωτοαντιγραφικά
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Ζυγούς
  • Fax
  • Εκτυπωτές
  • Καταμετρητές χαρτονομισμάτων
  • Αναλώσιμα

Επικοινωνια

Λεωφόρος Δημοκρατίας 37
T.K. 68132 - Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510-23204 / 25510-81777 / 25510-32756
FAX: 25510-32659
e-mail: sales@gavanoudis.gr