Μισθωση φωτοαντιγραφικων μηχανηματων

KONICA MINOLTA

ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας σας, με χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα Α4 - “Cost Per Copy”.

Περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, συντήρηση του μηχανήματος.

Μισθωση μηχανηματων

KONICA MINOLTA

  • Από 50,00€ τον μήνα + ΦΠΑ.
  • Από 20 έως 65 σελίδες το λεπτό.
  • Από 1 μέρα έως 5 χρόνια.
  • Τώρα μίσθωση και έγχρωμων φωτοαντιγραφικών Konica Minolta.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή.

Επικοινωνια

Λεωφόρος Δημοκρατίας 37
T.K. 68132 - Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25510-23204 / 25510-81777 / 25510-32756
FAX: 25510-32659
e-mail: sales@gavanoudis.gr